четвер, 10 листопада 2016 р.

Шпаргалка молодого фахівця випуск 2


      
 Планування є складовою менеджменту бібліотеки, завдяки чому бібліотекар може комплексно  осмислити діяльність книгозбірні, визначити позитивні та негативні тенденції в її роботі, послідовно вирішуючи складні завдання, що стоять перед бібліотекою, зокрема: формування інформаційного ресурсу, бібліотечно-бібліографічне обслуговування  користувачів. Мета пропонованої методичної консультації – допомогти молодим бібліотекарям у роботі над річним  планом роботи та  звітом, забезпечити уніфікацію планово-звітної документації бібліотеки й тим самим удосконалити її діяльність. Головне завдання даної  консультації - допомогти молодим працівникам сільських  бібліотек у складанні   грамотного плану роботи, який передбачав би включення в роботу реально здійсненних інноваційних заходів, що забезпечують кваліфіковане обслуговування користувачів.
         Метою планування є визначення цілей, завдань, а також шляхів, методів і засобів їх вирішення, що дозволяє комплексно  осмислити діяльність бібліотеки, виявити позитивні та негативні тенденції в її роботі, послідовно вирішувати складні завдання, що стоять перед нею.
     Річний план конкретизує завдання стратегічного плану і визначає обсяг роботи бібліотеки на поточний календарний рік, а також показники, яких повинна досягти бібліотека до кінця року.
Річний план роботи - основний і обов'язковий документ для всіх бібліотек. На першому етапі його підготовки, за 2-3 місяця до початку нового року (жовтень - листопад), перевіряється хід реалізації плану поточного року, з'ясовуються його достоїнства й недоліки, з'ясовуються зміни в діяльності бібліотеки в минулому році, намічаються пропозиції для плану наступаючого року.
              Завдання, які бібліотека визначить у якості пріоритетних, повинні бути сформульовані,        виходячи із проблем забезпечення вільного доступу до інформації йінформаційних ресурсів і нових вимог функціонування бібліотеки як соціокультурного інституту в умовах формування місцевого самоврядування. 
У план роботи бібліотеки доцільно включати лише основні, тобто  головні напрямки її діяльності, які є загальними для всіх підрозділів бібліотеки  або вимагають координації й кооперування їхньої діяльності.
В плані повинен обов'язково передбачатися резерв часу, трудових і інших ресурсів на випадок необхідності виконання позапланових робіт.
Вимоги до річного плану:
- конкретний, чіткий;
- складений так, що його можна виконати;
- відповідає  завданням  бібліотеки
- обов’язково включає статистичні дані про роботу бібліотеки;
основні показники роботи;
- має бути надрукований до 15 грудня  поточного  року державною мовою, завірений головою сел, його підписом, печаткою;
Формування та організація фонду бібліотеки
Для якісного комплектування фонду необхідно:
- постійно вивчати склад фонду та його використання;
- формувати замовлення  незадоволеного попиту користувачів на  літературу;
- технічно обробляти  періодичні видання (штамп бібліотеки, книжковий формуляр;
- - вести облік   документів (інвентарний  і сумарний );
- забезпечувати збереження фонду (проводити індивідуальні бесіди з користувачами , дрібний ремонт книжок, знепилювати фонд під час санітарного  дня);
- вилучати з фонду зношені, застарілі за змістом та загублені користувачами документи та зписувати їх за актами. 
Обслуговування користувачів
   Орієнтуючись на звіт про роботу бібліотеки за минулий рік, визначити кількість читачів та книговидачу, відвідуваність бібліотеки користувачвми.
Планується:
- залучити  користувачів до бібліотеки (проведення  екскурсій ,  бесід,  ознайомлення з правилами користування бібліотекою;
- вивчення читацьких інтересів за допомогою анкетування;
- проведення заходів щодо популяризації читання (бесіди про книжковий склад фонду, про довідкові видання, допомога у виборі літератури тощо).
Довідково-бібліографічне обслуговування
    Якісне обслуговування користувачів залежить від належної організації довідково-бібліографічного апарату бібліотеки. Це, насамперед, абетковий і систематичний каталоги, картотека журнально-газетних статей, в якій виделено рубрики.
Інформаційне забезпечення
       Працівник бібліотеки не може дозволити собі  пасивно очікувати, коли хтось прийде до них по інформацію, а повинен сам  знаходити її й активно пропонувати користувачеві . Це своєчасне і постійне інформування абонентів групової та індивідуальної інформації про нові надходження до бібліотеки   оформлення тематичних полиць, проведення відкритих переглядів літератури, заходи щодо формування інформаційної культури користувачів.
Проведенняпросвітницьких заходів та творчих акцій
        На допомогу у засвоєнні програми  організовуються виставки нових пеадходжень , літературні вечори тощо. Не слід планувати велику кількість масових заходів. Головне - їх якість. Книжкові виставки експонуються не менше, ніж 15 -20 діб, й не більше 1 -1,5 місяця. Комплексні заходи, на підготовку яких витрачається багато часу, слід планувати не частіше одногу разу на квартал.


Реклама діяльності бібліотеки
       Потрібно постійно приділяти увагу рекламі бібліотеки  за допомогою наочного оформлення   (постійно діючий  інформаційний стенд , куточок  для батьків з рекомендаціями та порадами щодо організації домашнього читання дітей).
Підвищення своєї кваліфікації
       Бібліотекареві необхідно володіти інформаційною культурою. Бібліотекар повинен підвищувати і вдосконалювати свій фаховий  рівень, що також потребує планування часу на участь у фахових семінарах які проводить методико-бібліографічний відділ ЦРБ
Планування та звітність сільської бібліотеки.
Вимоги до обліку роботи
ІІ. Виробнича діяльність.
1. Бібліотечне обслуговування користувачів.
- запис читачів до бібліотеки, відвідування, видача документів;
- вивчення, анкетування, моніторинг читацького попиту;
- робота з відмовленнями (маєте мати банки даних незадоволеного попиту читачів);
- робота по ліквідації читацької заборгованості:
·       письмові нагадування;
·       по телефону;
·       складання списків боржників;
·       відвідування на дому.
       - обслуговування людей з особливими потребами (ветерани війни, учасники бойових дій, люди похилого віку, люди з особливими потребами);
2.  Просвітницькі заходи, творчі акції.
Подається поквартально кількість літературних та тематичних вечорів, конкурсів, презентацій книг, родинних свят, літературних годин, брейн-рингів, літературно-музичних ранків, засідання клубів за інтересами, виставок творчих робіт, книжкових виставок, переглядів літератури, тощо. Перелік основних просвітницьких заходів, творчих акцій подається в Додатку.
  Додаток  Перелік основних просвітницьких заходів, творчих  акцій.
3.  Інформаційно-бібліографічна робота.
- робота з ДБА (опис карток, розстановка, вилучення карток, відкриття нових рубрик)
- редагування каталогів, карток ( якщо є ЕК, то - кількість записів);
- довідково-бібліографічне обслуговування в режимі “запит - відповідь”: усні, письмові довідки;
- консультації щодо використання ДБА;
- популяризація ББЗ:
·         Бібліотечно-бібліографічні уроки;
·         Дні бібліографії;
·         робота з покажчиками, що видає ЗОУНБ, популяризувати їх, проробляти ( робити відмітки, чи є ці видання у Вашій бібліотеці);
·         виставки бібліографічних посібників;
·         екскурсії по бібліотеці.
Інформаційна робота
-  кількість абонентів індивідуальної та групової інформації (визначається загальна кількість на рік і не розбивається по кварталах);
-  кількість повідомлень (загальна кількість і по кварталах);
-  складання та поновлення тек-накопичувачів;
-  дні інформації;
-  огляди нових надходжень;
-  підготовка інформаційних видань;
-  складання інформаційних списків, дайджест-публікацій;
-  редагування інформаційної зони;
-  проведення навчальних занять з комп’ютерної грамотності ( там, де є комп’ютери) тощо;
-  зв’язок з представниками влади РІЦ, оновлення новими матеріалами
4.  Формування, збереження бібліотечного фонду.
- придбання видань, кількість, джерела ( якщо ЦБС  
     децентралізована);
- передплата періодики, якщо децентралізація;
- облік бібліотечного фонду;
- технічна обробка журналів (наклейка книжкових формулярів, якщо Ви отримали із ЦРБ книги, на яких не має карманчиків та книжкових формулярів Ви повинні їх завести);
- розстановка фонду, відкриття нових або заміна старих  
  роздільників;
- перевірка на правильність розстановки фонду;
- вивчення фонду – планувати конкретно розділ, який вивчатиметься;
- виявлення пасивної частини фонду;
- очищення фонду, складання актів, в т.ч. за причинами (списання слід проводити щокварталу, а не в кінці року);
- відшкодування книг не повернутих читачами;
- збереження фонду (проведення санітарно-гігієнічних заходів: знепилення, санітарна обробка) тощо.
III. Маркетингова діяльність.
Маркетингова діяльність означає вивчення інтересів та запитів користувачів-дітей, пропозицію послуг у відповідність цим потребам, а також вплив послуг на формування їх попиту, тобто соціологічні дослідження. Необхідно передбачити їх тематику, форму (анкетування, опитування, спостереження, День або тиждень або місяць суцільного обліку запитів користувачів), термін та базу проведення.
IV. Підвищення професійної майстерності.
-  Участь у районних семінарах, тренінгах, школах кращого досвіду, стажуваннях, професійних спілкуваннях (бажано конкретно писати, що планує ЦРБ, тему та термін їх проведення);
-  знайомство з методичними матеріалами та фаховою періодикою, що надходять до методичного відділу ЦРБ;
-  участь в обласних дослідженнях або дослідженнях, що проводить ЦРБ (конкретно тему та термін).
V. Зв’язки з громадськістю.
Розділ має містити: звітування перед громадськістю, залучення представників владних структур до участі в просвітницьких заходах та лобіювання питань розвитку бібліотеки, налагодження зв’язків та координація роботи з різними організаціями, в т.ч., що працюють з дітьми, підлітками (бажано вказувати назву закладу, підписання угод про співпрацю), створення позитивного іміджу бібліотеки (інформація в ЗМІ, реклама бібліотеки та її послуг).
VI. Зміцнення матеріально-технічної бази бібліотеки.
Цей розділ має передбачати створення комфортних умов для роботи бібліотеки (працівників) та користувачів.
-  Ремонти (поточний, капітальний);
-  забезпечення паливом;
-  придбання або ремонт обладнання;
-  обслуговування наявної техніки (комп’ютер, ксерокс)
Звіт про роботу бібліотеки
       У кінці року слід складати звіт про роботу своєї бібліотеки. Якщо в бібліотеці ведеться облік роботи, підготовка звіту не потребує великих зусиль.
        Звіт - це не тільки перелік статистичних показників, а й перелік проведених заходів з усіх розділів плану за звітний рік.
        Звітні дані беруться із облікових документів (рух фонду в бібліотеки з книги сумарного обліку; кількість користувачів – із формулярів читачів; відвідуваність і книговидача – зі щоденника роботи бібліотеки; просвітницькі заходи із ІУ-ї частини щоденника).
        Звіт, як і план, є важливим елементом у системі управління бібліотекою. Звіт використовують при складанні планів, контролі за їх виконанням, аналізі діяльності бібліотеки. Річний звіт готують у кінці грудня – на початку січня.
         Річний звіт має за мету дати всебічну характеристику діяльності бібліотеки за рік. Тому, як правило, він більший за змістом, ніж план, оскільки може відображати дані, що не підлягали плануванню. Єдиними у звіті і плані повинні бути перелік напрямів роботи, їх послідовність та перелік основних показників роботи. Річний звіт, як і річний план, складається з текстової й статистичної частин.
         У текстовій  частині звіту (вступі)  аналізують кількісні показники й основні технологічні процеси, виконані протягом року (навіть ті, що не були заплановані).      Схема текстового звіту відповідає схемі  плану.
        У статистичній частині звіту подають кількісну характеристику показників роботи бібліотеки. Статистичну частину складають на підставі даних обліку бібліотечних фондів та щоденника роботи бібліотеки. організація та зберігання бібліотечного фонду: характеризують умови зберігання фонду (санітарно-гігієнічний стан приміщення), ефективність запровадження інновацій в організації фонду, аналізують результати перевірки ідентичності фонду і каталогів. Значну увагу приділяють аналізу таких важливих показників діяльності бібліотеки, як обертаність фонду та книгозабезпеченість.
       У інформаційно-текстовій частині висвітлюються  відомості про проведення просвітницьких заходів з популяризації літератури (конференції, літературно-художні вечори, диспути, вечори запитів і відповідей, усні журнали, вікторини, конкурси тощо), про співпрацю з установами села, заходи щодо підвищення своєї кваліфікації(відвідування семінарів, тренінгів, методичних днів у ЦРБ). Також визначаються потенційні можливості бібліотеки, і  причини невирішених проблем та шляхи їх подолання. Окрім середніх показників, у звітах обраховують навантаження на одного бібліотекаря.
       Це співвідношення кількості користувачів порівняно з кількістю працівників бібліотеки, або книговидач за рік на одного бібліотекаря. Всі ці дані дозволяють зробити висновки, необхідні для покращання роботи бібліотеки.       
         У статистичній частині повинно відобразити аналіз основних показників роботи: ( читаність, обертаність, книго забезпеченість, середнє відвідування).
- обертаність книжкового фонду - це середня кількість книговидач, що припадає на одиницю фонду, обраховується діленням кількості річної книговидачі на кількість книжок, брошур, періодичних видань,   наявних на кінець року;
- відвідуваність - це середня кількість відвідувань, що припадає на одного користувача, обраховується діленням кількості відвідувань за рік на число користувачів;
- книгозабезпеченість - це середня кількість книг, яка припадає на одного користувача, обраховується діленням кількості книг, що є в бібліотеці на кінець року, на число зареєстрованих користувачів;
- читаність - це середня кількість книг, виданих одному користувачеві, обраховується діленням кількості виданих за рік книжок на число користувачів, зареєстрованих за рік.
Обслуговування користувачів:
       Характеризують склад користувачів за категоріями, відображають роботу з вивчення інформаційних потреб користувачів, аналізують середню відвідуваність і читаність; аналізують результати роботи по удосконаленню обслуговування користувачів також аналізують ефективність заходів з популяризації бібліотеки та її фондів серед користувачів інформаційно-бібліографічна робота: дають оцінку системи інформаційного забезпечення індивідуальних і групових абонентів бібліотеки.
      Аналізують  зміст і якість довідково-бібліографічної та інформаційної діяльності бібліотеки, висвітлюють питання культурно-просвітницької діяльності бібліотеки (обов’язково вказують теми заходів та кількість присутніх);
      Управлінська  діяльність щодо організації взаємодії з громадськістю: аналізують заходи, які проводились для популяризації бібліотеки серед користувачів (налагодження зв’язків з   спонсорами, меценатами, проведення презентацій, культурно-просвітницьких заходів), визначають ефективність проведеної роботи;
           Звіт , як і план  роботи бібліотеки,  затверджується головою села.
НОРМУВАННЯ РОБОТИ
         Визначивши перелік і обсяг робіт, переходять до підрахунку (за допомогою норм) кількості робочого часу, необхідного для виконання запланованого обсягу робіт
       Норма часу – регламентований показник часу на виконання одиниці даного обсягу роботи.
       Норма виробітку – кількість операцій, які мають бути виконані за одиницю часу (рік, місяць, день).
        Норма виробітку є найбільш зручною величиною для планування робіт. Ця норма встановлюється для процесів з частою повторюваністю (розстановка карток у каталозі, розстановка документів у фонді, складання бібліографічного запису тощо).
       Технологія нормування не дуже складна. Спочатку за допомогою норм підраховують час, необхідний для виконання окремого виду роботи.     
      Визначивши цей час, підраховують кількість робочих годин, необхідних для виконання всього обсягу робіт. Результати підрахунків заносять до таблиці (додаток  ); порівнюють їх з визначеним бюджетом робочого часу.   
      Якщо з’ясується, що кількість годин, які необхідні для виконання запланованого обсягу робіт, більша чи менша за бюджет робочого часу, слід зменшити або збільшити обсяг запланованих робіт, додати нові процеси або відмовитись від деяких вже запланованих.
   Варто зауважити, що, плануючи роботу бібліотеки на підставі норм, доцільно враховувати норми не лише на основні процеси.
   Наприклад, при плануванні проведення культурно-просвітницького заходу треба враховувати витрати часу на визначення складу аудиторії, підготовку оголошень (афіш) для користувачів та запрошень для гостей, а також на проведення самого заходу.
Додаток№1 «Про затвердження Типових норм часу
на основні процеси бібліотечної роботи» 
наказ Міністерства культури і туризму
від 08.11.2008 р. за № 1566  

2 (47.)
Проставити інвентарні номери в інвентарній книзі
одна сторінка
5 хв
3 (48.)
Записати документи за встановленою формою до інвентарної книги
один документ
3 хв
4 (49.)
Проставити інвентарний номер на документі (на 17 с.)
один документ
1 хв
Номер норми
Назва процесу, операції.
Зміст роботи
Одиниця виміру
Норма часу
1.
2.
3.
4.
2. Бібліотечна обробка та  каталогізування документів таблиця№2                                                                                                                                               таблиця №2       
1 (31.)
Підібрати картки за алфавітом заголовків або назв
одна картка
30 с
2 (32.)
Розставити в каталозі попередньо підібрані картки
одна картка
1 хв
3 (33.)
Редагування каталогу: перевірити правильність розстановки карток,
одна картка
1 хв 20 с
4 (34.)
Написати роздільник. Зазначити літеру, склад, назву організації або установи, прізвище, ім’я, по батькові автора
один роздільник
1 хв 30 с
Організація та ведення систематичних каталогів
1 (37.)
Підібрати картки за класифікаційними індексами, усередині розділу – за алфавітом заголовків або назв
одна картка
1 хв
2 (38.)
Розставити в каталозі попередньо підібрані картки
одна картка
1хв
3 (39.)
Редагування каталогу: перевірити правильність наповнення розділів за змістом, індексами і розстановкою,
одна картка
1 хв 20 с
4  (40.)
 Підготувати роздільник: підібрати роздільники за кольоровою гамою, вирізати згідно потрібної форми за певним розміром. Написати (надрукувати) роздільник: зазначити класифікаційний індекс, назву розділу або підрозділу, посилання, відсилання
один роздільник
3 хв
5 (41.)
Розміщення роздільника: підібрати за індексами, поставити, закріпити стержень
один роздільник
1 хв
Вилучення карток або зняття інвентарних номерів з каталогів
1 (69.)
Звірити каталожну картку на ідентичність з талоном-індикатором на документ, що вилучається. Вилучити каталожну картку на останній примірник документа.
одна картка
4 хв
3. Організація бібліотечного фонду таблиця №3

Номер норми
Назва процесу, операції.
Зміст роботи
Одиниця виміру
Норма часу
1.
2.
3.
4.
                        Інвентаризація бібліотечного фонду                                                                                                                                               таблиця №2
1 (1.)
        Написати контрольний талон на документ, наявний у фонді. Зазначити на ньому інвентарний номер, шифр, прізвище та ініціали автора, заголовок, рік, місце видання, ціну, місце збереження. Зробити позначку на документі, відповідно до прийнятого методичного рішення, щодо організації та проведення інвентаризації
один талон
2 хв
2 (2.)
Опрацювати читацькі формуляри
один талон
1 хв
Розставити контрольні талони
1 (5.)
за інвентарними номерами
один талон
15 с
2 (6.)
за алфавітом прізвищ авторів або заголовків
один талон
25 с.
3 (8.)
Переглянути форми індивідуального обліку бібліотечного фонду. На документ, що не пройшов інвентаризацію, виписати контрольний талон
один документ
1 хв 5 с
4 (9.)
Розшук документів, що не пройшли інвентаризацію
один документ
5 хв
5 (10.)
Скласти список відсутніх документів, що були виявлені в результаті інвентаризації
одна назва
1 хв 30 с
Вилучення документів з фонду
Відібрати документи з метою вилучення з фонду як:
1 (11.)
непрофільні, надмірної дублетності
Один документ
4 хв
2 (12.)
застарілі за змістом
Один документ
4 хв
3 (13.)
зношені
Один документ
1 хв
4 (14.)
Розкласти документи відповідно до причини вилучення, звірити з книжковим формуляром (для тих бібліотек, в яких ведуться книжкові формуляри)
Один документ
30 с
5 (15.)
Підібрати книжкові формуляри на документи за інвентарними номерами або алфавітом, а на періодичні видання – за роками та номерами
Один формуляр
40 с
6 (16.0
Підготувати «Опис на вилучення з бібліотеки...» документів.
одна позиція
30 с

7 (17.)
Оформити акт на вилучення документів (кількість, вартість, причина списання)
один акт
1 год
8 (18.)
Погасити інвентарний номер і штемпель бібліотеки на документі
Один документ
36 с
9 (19.)
Підготувати списані документи для здачі в макулатуру (зв’язати у пачки)
одна пачка
5 хв
Підшивання газет і тонких журналів
1 (40.)
Розкласти газети за назвами, у прямій хронологічній послідовності, перевірити на повноту номерів, вкласти до картонної обкладинки (папки), проколоти дірки, прошнурувати, оформити обкладинку (назва, рік, місяць)
Один комплект
15 хв
Санітарно-гігієнічні заходи
2 (41.)
Знепилити фонд за допомогою пилевсмоктувача
одна
метро-полиця
5 хв
3 (42.)
 Знепилити фонд вручну за допомогою підручних засобів (драбина, робочий столик, візок, відро, ганчірки та ін.)
одна
метро-полиця

15 хв
4 (43.)
Перевірити правильність розстановки фонду після знепилювання
одна
метро-полиця

5 хв
5 (44.)
Провести дезінфекцію і дезінсекцію фонду
одна
метро-полиця
15 хв
6 (45.)
Перевірити дотримання температурних режимів зберігання різних типів видань у бібліотечних фондах
одна перевірка
30 хв
Статистичне вивчення певного розділу бібліотечного фонду
  1 (8.)
Заповнити статистичні таблиці (за обсягом, динамікою поповнення та ступенем використання) на підставі облікової документації (Книга сумарного обліку, звітна документація)
Одна позиція
1 год
2 (9.)
Переглянути на стелажах документи розділу книжкового фонду, що вивчається. Внести дані у таблицю первинної статистики. Узагальнити отримані статистичні дані. Розрахувати показники книгозабезпеченості, обертаності, читаності та ін. розділу, що вивчається
Одна таблиця
1 год
Визначення пасивної частини фонду
3 (10.)
Визначити причини утворення пасивної частини бібліотечного фонду: надмірна дублетність, застарілість, непрофільність, недостатнє розкриття фонду тощо
один
документ
20 с

4. Надання послуг користувачам
4.1 Обслуговування користувачів тблиця№5
Запис користувача до бібліотеки
1 (1.)
Переглянути документи користувача (паспорт, посвідчення, доручення).  
один
користувач
4 хв
2 (2.)
Ознайомити користувача з правилами користування бібліотекою, розміщенням фонду, довідковим апаратом
один
користувач
дорослі –6 хв
діти –8 хв
Перереєстрація користувачів
1 (3.)
Вийняти формуляр  внести зміни до нього: уточнити анкетні дані, проставити новий номер, дату перереєстрації.
один
користувач
дорослі –2 хв
діти – 3 хв
Видача  документів
1 (12.)
Провести консультацію, бесіду з користувачем щодо способу розстановки фонду у відкритому доступі, проінформувати користувача про нові надходження, книжкові виставки
Одна консультація
5 хв
2 (13.)
Підготувати документи підвищеного попиту для оперативного обслуговування користувачів
один документ
4 хв
3 (14.)
Прийняти документ від користувача: перевірити цілісність документа, зробити позначку про прийом, вкласти книжковий формуляр у кишеньку
один документ
4 хв
4 (15.)
Продовжити термін користування документом за проханням користувача, зробити відповідний запис у формулярі користувача
один документ
2 хв
5 (16.)
Зробити запис про видачу у формулярі користувача, зазначити термін повернення на листку терміну повернення. Видати документ користувачу
один документ
3 хв
Обслуговування  користувачів:
6 (17.)
дорослих
один користувач
6 хв
7 (18.)
дітей
один користувач
7 хв
8 (19.)
Обслуговування користувачів, що вибувають: перевірити формуляр користувача, підписати обхідний листок  
Поставити читацький формуляр окремо від інших
один користувач
4 хв
Надання допомоги у використанні пошукових систем в Internet:
1 (23.)
консультація
одна консультація
10 хв
2 (24.)
перевірка електронного носія (дискета, СD-диск, флеш-диск), наданого користувачем, на виявлення вірусу
один
електронний носій
 1 хв
3 (25.)
запис інформації на електронний носій (дискета, СD-диск, флеш-диск), наданий користувачем
Один запис
30 сек
Робота з користувачами-боржниками
2 (8.)
       Нагадати по телефону про закінчення терміну користування документом боржника. Зазначити дату нагадування на зворотній сторінці читацького формуляру
одне нагадування
3 хв
Приймання документів взамін загублених
3 (9.)
   За обліковими документами визначити вартість втраченого документу, кількість наявних примірників у книжковому фонді, рік видання. Оцінити запропонований документ взамін загубленого на визначення ступеня відповідності
один документ
10 хв
4 (10.)
Зробити запис у Зошиті обліку книг взамін загублених
один запис
1 хв
5 (11.)
Скласти загальний акт із списком документів, отриманих взамін загублених
один документ
3 хв
Робота з відмовами
6 (12.)
     Облік і класифікація відмов: позначити на вимозі причину відмови. Розставити читацькі вимоги в алфавітно-систематичному порядку в картотеку «незадоволений попит». Проаналізувати відмови.
     Скласти бібліографічний опис документів, на які було дано найбільше відмов і передати картки до відділу комплектування

одна вимога/
відмова/картка
10 хв
5. Надання довідково-бібліографічних послуг           таблиця №8
,5.1  Довідково-інформаційна робота
Ведення довідково-бібліографічного апарату (ДБА)
Переглянути і відібрати документи з поточних надходжень для розпису та внесення до ДБА:
1 (1.)
збірники
один збірник
15-20 хв
2 (2.)
журнали
один журнал
10-15 хв
3 (3.)
газети
одна газета
4-5 хв
Аналітичний розпис журнальних, газетних статей, збірників, бібліографічних посібників
Ознайомитися зі змістом статті, скласти бібліографічний опис
Кількість елементів бібліографічного запису:
4 (5.)
4-6
один запис
6 хв
5 (6.)
7-9
один запис
7 хв
6 (7.)
Переглянути документ, скласти анотацію
одна анотація
15 хв
Організація та редакція  систематичної картотеки статей (СКС)
1 (11.)
Переглянути та відібрати картки для занесення до СКС.Систематизувати та  розставити картки у зворотній хронології
одна картка
3 хв
2 (12.)
Написати і розставити роздільники
одинроздільник
2 хв
3 (13.)
Деталізувати розділи, ввести предметні рубрики, написати і розставити нові роздільники
один роздільник
2 хв
4 (14.)
Вилучити із СКС картки на застарілі документи, перевести їх в архівну частину (вилучити)
одна картка
3 хв
Організація тематичних тек газетних ксерокопій
1 (18.)
Переглянути газети та відібрати статті за темою, підготувати та систематизувати ксерокопії
Одна ксерокопія
3-5 хв
2 (19.)
Створити тематичну теку: зробити специфікацію статей або їх ксерокопій, наклеїти на теку книжковий формуляр, дати назву, заіндексувати, зробити бібліографічний опис для розміщення у ДБА
Одна тека
20-30 хв

5.2. Довідково-бібліографічні послуги  таблиця №9
Приймання бібліографічних запитів
1(1.)
Прийняти бібліографічний запит. Уточнити тему, цільове і читацьке призначення
один запит
3 хв
2 (2.)
Визначити глибину пошуку: джерела, хронологічні межі пошуку інформації та її носії
один запит
3 хв
Виконання тематичної (письмової) довідки
3 (3.)
Уточнити тему, здійснити пошук і відбір документів. Скласти бібліографічний опис
одна довідка
10-35 хв
Облік бібліографічних довідок
4 (14.)
Систематизувати довідки за типами, зареєструвати в облікових документах, які прийняті у бібліотеці
одна довідка
1-2 хв

5 (15.)
Відібрати актуальні (складні) письмові довідки для Архіву виконаних довідок, проставити індекс, зробити опис для картотеки виконаних довідок
одна довідка
5-8 хв
Надання консультаційної допомоги біля довідково-бібліографічного апарату
6 (16.)
Підготувати і провести групову консультацію (заняття) про користування ДБА
1 консультація
60 хв
 5.3. Бібліографічне інформування таблиця №10 
Групове (індивідуальне) інформування читачів (абонентів)
1(9.)
Визначити коло абонентів та їхні інформаційні потреби (запити): провести анкетування, опитування, сформулювати теми інформування, скласти картотеку абонентів
один абонент
1 год
2 (10.)
Переглянути і відібрати літературу відповідно до тематики запитів, зробити бібліографічний опис, систематизувати, скласти інформаційний список, зробити позначки в картотеці абонентів групового інформування, відправити абонентам
один список
30 хв
3 (11.)
Повідомити про наявність нових надходжень за темою усно (по телефону)
одне повідомлення
10 хв
Підготовка бібліографічних оглядів літератури
4 (12.)
Підготовка тематичного огляду літератури.
Відібрати нові надходження згідно визначеної теми. Підготувати короткі анотації. Вибудувати логічний виклад матеріалу. Провести огляд
один огляд  (до 10 видань)
12-14 год
5 (13.)
Підготувати огляд літератури нових надходжень: ознайомитись із змістом нових документів, систематизувати матеріал, підготувати текст, провести огляд
один огляд  (до 10 видань
10-12 год
Підготовка тематичного перегляду літератури
6 (14.)
Визначити тему перегляду, скласти текст оголошення (афіші). Переглянути та відібрати документи, замовити та одержати їх в структурних підрозділах. Розробити рубрики перегляду, під-готувати місце експозиції, розставити літературу. Демонтувати перегляд та повернути літературу у структурні підрозділи
один перегляд (до 50 видань)
10-15 год
Підготовка перегляду нових надходжень літератури
7 (15.)
Скласти текст оголошення (афіші) про перегляд. Переглянути та відібрати документи, замовити та одержати їх у структурних підрозділах, розподілити за галузями знань, підготувати місце експозиції, розставити літературу. Демонтувати перегляд та повернути літературу у структурні підрозділи
один перегляд (до 50  видань)
10-12 год
Організація та проведення Дня інформації, Дня бібліографії
8 (17.)
    Визначити цільову аудиторію, мету та  тему Дня інформації (Дня бібліографії). Забезпечити відбір та систематизацію документів визначеної тематики. Вирішити організаційні питання (дата та план проведення, розробка рекламних оголошень, звернень, повідомлення зацікавлених організацій, запрошення спеціалістів, консультантів тощо). Розробити та оформити наочні форми популяризації літератури (виставки, перегляди). Підготувати тексти бібліографічних оглядів, консультацій тощо. Провести День інформації (День бібліографії) згідно плану. Зробити аналіз ефективності заходу: кількість відвідувачів, книговидача, опрацювання анкет та ін.
один захід
36-50 год
7. Реклама бібліотеки та бібліотечних послуг таблиця№15
Організація масових заходів
         Визначити тему, цільову аудиторію, відповідальні підрозділи та особи. Скласти план підготовки та проведення заходу, розробити сценарій, визначити виступаючих (консультантів, лекторів, користувачів). Інформаційно забезпечити проведення заходу: розробити та представити наочні форми роботи; оформити макет афіші, запрошення, підготувати прес-реліз, інформацію для ЗМІ. Підготувати приміщення та технічні засоби для проведення заходу, надіслати  запрошення, провести реєстрацію учасників: Участь у заході. Заповнити паспорт масового заходу.
1.
бесіда
один захід
4 год
2.
літературна година
один  захід
4 год
3.
презентація, обговорення книги
один захід
24 год
5.
літературно-художній вечір
один захід
64 год
6.
вечір запитань і відповідей, усний журнал
один захід
56 год
7.
дитячий ранок
один захід
40 год
8.
вікторина, конкурс, гра-подорож
один захід
40 год
9.
засідання клубу за інтересами
один захід
10 год
Підготовка книжкових виставок
      Визначити тему, адресність, обсяг та хронологічні рамки. Підібрати документи, статистичний, фактографічний, фотоілюстративний матеріал, відповідні краєзнавчі документи. Розробити структуру виставки: назви розділів, підрозділів, цитати, звернення, систему посилань до ДБА. Підготувати список представлених документів. Організувати інформаційно-рекламну роботу щодо популяризації виставки. Підбити підсумки роботи, зробити запис в обліковій документації. Демонтувати виставку, повернути документи до місця постійного зберігання
Тематичні виставки Кількість експонатів:
1 (10.)
до 25
одна виставка
20 год
Виставки за певною галуззю знань або темою, організовані з фонду відділу. Кількість експонатів:
2 (14.)
до 25
одна виставка
10 год
Виставки, присвячені життю та діяльності видатних людей
(«персоналії»). Кількість експонатів:
3 (16.)
до 10
одна виставка
10 год
Організація тематичних полиць. Кількість експонатів:
4 (18.)
до 5
одна полиця
30 хв
5 (19.)
5-10
одна полиця
50 хв
Виставки нових надходжень. Кількість експонатів:
6 (20.)
до 25
одна виставка
45 хв
Підготовка до проведення рекламних заходів
Робота із засобами масової інформації (ЗМІ)
7 (24.)
Підготувати статтю у газету, щодо діяльності бібліотеки
одна стаття
10 год
Наочна реклама бібліотеки
8 (27.)
Підготувати буклет (підбір фактографічних і статистичних матеріалів (у т.ч. в архівах), сканування фотографій, розробка тексту,  макетування, робота з редактором, затвердження, друк)
один буклет
60 год
8.3. Допоміжно-технічна робота таблиця №18
Роботи, які виконуються на комп’ютері
1 (6.)
    Ввести текст у комп’ютер (здійснити форматування документа: визначити параметри сторінки, розміри інтервалів, кегль шрифтів тощо)
одна сторінка
15 хв
2 (7.)
Набрати таблицю
одна сторінка
20 хв
3 (8.)
Набрати бібліографічний запис
один запис
5 хв
4 (9.)
Внести редакційні правки
одна сторінка
5 хв
5 (10.)
Роздрукувати текст на принтері*
одна сторінка
2-7 хв
9. Робота з організації праці та управління таблиця №19
Планування роботи
1 (1.)
план бібліотеки
один план
150 год
 2 (2.)
Щоденний облік роботи в структурних підрозділах

2 год
Зведений статистичний облік у бібліотеці
Підбити підсумки за основними показниками діяльності бібліотеки за:
1 (3.)
місяць
один запис
15 хв
2 (4.)
квартал
один запис
20 хв
3 (5.)
рік
один запис
25 хв
Складання звітів
4 (8.)
звіт бібліотеки за рік
один звіт
90 год
Звіт перед користувачами і населенням 1
  1 (13.)
    Визначити дату проведення звіту, порядок денний, запросити користувачів, населення, представників владних структур та громадських організацій, партнерів і спонсорів. Підготувати прес-реліз з коротким звітом, написати сценарій, узагальнити зауваження і пропозиції користувачів та жителів громади,  скласти план їх реалізації. Участь у заході
один захід
30 год
                              Додаток №2
 Розподіл показників по кварталах в % 
співвідношенні до річного плану
роботи


1кв.
I І-й кв.
ІІІ-1 кв.
1Vкв.

Читачі
60%
68%
76%
залишок
Книговидача
40%
57%
73%
залишок

                        
       Додаток №3
п/п
Напрямки роботи
Зміст
Форма проведення
Місце  проведення
Категорія користувачів
Термін виконання
Виконавці
                               Напрямки роботи:
-Національно-патріотичне виховання (військова тема, до Дня Збройних
 сил України,  до Дня Соборності, до Дня Незалежності України);
-Екологічний напрямок;
-Морально-правове виховання;
-Краєзнавство і народознавство;
-Здоровий спосіб життя, профілактика шкідливих звичок;
-Відродження духовності, української культури і мови;
-Популяризація книги і читання, дозвілля дітей, допомога у засвоєнні 
 шкільної програми.
Виставкова робота
Тематика виставок
Місце проведення
Термін проведення
Відповідальний

Додаток №4
ЮВІЛЕЇ, ЩО ВІДЗНАЧАТИМУТЬСЯ НА
ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ:
2017 рік – Рік Української революції 1917 – 1921 років. З метою вшанування традицій боротьби за незалежність і соборність України та військової звитяги захисників рідної землі, творців національної державності, тисячолітньої історії державотворення нашого народу, визнання історичного значення подій, пов’язаних із визвольною боротьбою початку XX століття та утвердженням української державності у формі Української Народної Республіки, Української Держави і Західноукраїнської Народної Республіки, їх значення для відновлення незалежності у 1991 році, утвердження історичної єдності земель, консолідації суспільства, зміцнення міжнародного авторитету України та у зв’язку зі 100-річчям подій Української революції 1917 – 1921 років 
          Президент України П.Порошенко 22 січня 2016 року проголосив 2017 рік Роком Української революції 1917–1921 років. Рекомендується проводити: тематичні та науково-практичні конференції, круглі столи, культурно-мистецькі заходи, спрямовані на донесення інформації про події Української революції 1917–1921 років, виховання патріотизму та підвищення у громадян, передусім учнівської та студентської молоді, інтересу до історії України; тематичні експозиції та виставки архівних документів, речових пам’яток і фотоматеріалів, тижні історії з відвідуванням реальним або віртуальним експозицій музеїв, зокрема краєзнавчих, кімнат-музеїв визначних подій та діячів Української революції 1917 – 1921 років; сприяння реалізації ініціатив громадськості, спрямованих на збереження та відновлення національної пам’яті, популяризацію української історії та культури, консолідацію на цій основі суспільства; упорядкування поховань загиблих воїнів українських збройних формувань, учасників Української революції 1917 – 1921 років, проведення заходів військово-патріотичного характеру із залученням учасників АТО, громадських об’єднань.
                Відзначення 500-річчя Реформації
  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №357/2016 від 26 серпня 2016 року «Про відзначення в Україні 500-річчя Реформації»
З метою визнання вагомого внеску протестантських церков і релігійних організацій в розвиток релігійної, культурної і соціальної сфери України, вияву поваги до їхньої ролі в українській історії та становленні незалежної держави, а також відзначення в Україні 500-річчя Реформації рекомендуємо проводити: тематичні наукові конференції, круглі столи, семінари, просвітницькі заходи з висвітлення історії Реформації; збереження та популяризації визначних вітчизняних пам’яток духовної культури; створення музейних експозицій, присвячених 500-річчю Реформації; проведення фестів духовної християнської музики та співу.
Додаток №5
ЦІКАВІ СВЯТА, ЯСКРАВІ ПОДІЇ, ПАМ`ЯТНІ ДАТИ
·11 січня – Всесвітній день «СПАСИБІ»
·17 лютого – День спонтанного прояву доброти
·25 березня –День добрих справ
·26 квітня – Міжнародний день інтелектуальної власності
·31 травня – Всесвітній День блондинок
·2 червня – День здорового харчування
·9 червня – Міжнародний день друзів
·11 липня – Всесвітній День шоколаду
·20 липня – Міжнародний день шахмат
·28 липня – День PR-спеціаліста
·30 липня – Міжнародний день дружби
·5 серпня – Міжнародний День світлофору
·9 сентября – Міжнародний День краси
·1 жовтня – Міжнародний День усмішок
·22 жовтня – Свято Білих Лелек
·Жовтень (четвертий четвер) – Міжнародний день без паперу
·8 листопада – Міжнародний день КВК
·13 листопада – Всесвітній день доброти
·21 листопада – Всесвітній День привітань
Додаток №6

Нормування основних бібліотечних процесів
                2017 рік – всього 365днів
Святкових -11
Вихідних-105
Неробочих днів – 116
Всього робочих днів-249
К-сть днів, що передують святковим  - 6
Всього робочих годин-1986


ПІБ

Вихідні
святкові
Учбова відпустка
Чергові відпустки
По тимчасовій непрацездатності
Не робочі дні


Робочі дні
робочі години

105
11

29
5

215х7
1505

105
11

31
5

213х7
1491
Всього робочих днів:       428
Всього робочих годин:    2996
Розрахунок  робочого часу

   Від 365 днів віднімаємо: святкові (11), вихідні (105), відпустка чергова(29 або 31 день), по тимчасовій непрацездатності (5)=215(213)х7=1405(1491)

Витрати робочого часу


Процеси роботи
Кількість годин
1
Бібліотечне обслуговування користувачів
800
2
Просвітницька діяльність
1200
3
Інформаційно-бібліографічна діяльність.
351
4
Формування, збереження бібліотечного фонду
385
5
Підвищення професійної майстерності
100
6
Робота з активом бібліотеки
80
7
Зміцнення матеріально-технічної бази бібліотек
30


2996

Робочих годин   2996
Витрати робочого часу становлять  3016      годин.
     Окремі процеси роботи будуть виконані за рахунок ущільнення робочого часу (скорочення обідньої перерви, залучення до організації просвітницьких заходів читацького активу, волонтерів тощо). 
Використані джерела:
          Александрова, О. До питання планування роботи бібліотеки    /О. Александрова //Бібл. планета. – 2000. – №2. – С. 19.  
       Библиотечное дело: Терминол. слов. /Сост.: И.М. Суслова, Л.Н. Уланова; Редкол.: Н.С. Карташов (отв. ред.) и др.; Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Книга, 1986.  –   224 с.
        Головко, С. И. Розвиваючи творчий потенціал // Бібліотека. - 2002. - № 12. - С. 43 - 45.
        Килина, М. И. Публічні бібліотеки : тенденції відновлення / М. И. Килина, С. Г. Матлина // Бібліотекознавство. - 2011. - №2. - С. 13 - 18.
        Макаров, С. Методична допомога районним і сільським бібліотекам. - Бібліотекар, 1952, № 8. - С. 19 - 21
    Науково - методична робота // Довідник бібліотекаря / уклад. С. Г. Антонова, Г. А. Семенова. - М.: Книга, 1985. - С.137 - 153., 180 - 184.1 коментар:

  1. Як родина військових, ми дуже вдячні за професійну позику пана Педро. він був уважним, обізнаним і не поспішав провести нас через процес позики. ми були своєчасно поінформовані про будь-які відповідні деталі, які ми повинні були врахувати. він був дуже доступним, зрозумілим і заслуговував на довіру. ми не можемо достатньо подякувати йому за чудову службу. ми дуже рекомендуємо його і радіємо тому, що він отримав кредитну допомогу, щоб ми могли придбати наш будинок. сім’ї військових і невійськових, пане Педро , з якими ви хотіли б працювати, щоб купити житло та отримати будь-яку допомогу в кредиті!» Контактна інформація кредитного спеціаліста пана Педро Джерома: whatsapp: + 1-8632310632електронна пошта: pedroloanss@gmail.com

    ВідповістиВидалити