Правила користування бібліотекою

Бібліотекою можуть користуватися:

Неповнолітні громадяни до 15 років і їхні батьки, а також особи, які професійно займаються дитячим читанням і вихованням дітей.

Всі категорії користуються послугами бібліотеки безкоштовно.

Основним документом, що дає право на користування Бібліотекою, є документ, що засвідчує особу.

Неповнолітні користувачі записуються до Бібліотеки на підставі документів, які подають батьки, або особи, під наглядом яких знаходяться діти.

Користувачі бібліотеки мають право отримувати безкоштовно:

  • інформацію про склад бібліотечного фонду через довідково-пошуковий апарат Бібліотеки
  • консультаційну допомогу в процесі пошуку та відбору джерел інформації
  • документи з фондів Бібліотеки у тимчасове користування
  • Інтернет-години для пошуку необхідної інформації
  • брати участь у заходах, які проводить Бібліотека

Обов’язки користувачів бібліотеки:

користувачі зобов’язані

  • дотримуватись правил користування Бібліотекою, дбайливо ставитись до документів з фондів Бібліотеки, при одержанні перевіряти їх кількість та наявність будь-яких пошкоджень, про що повідомляти бібліотекаря, який має зробити на документах відповідну позначку, в іншому разі за виявлені дефекти відповідальність несе користувач
  • розписуватись за кожний одержаний в Бібліотеці документ (крім дошкільників та учнів 1-4 класів) в формулярі та під час запису до бібліотеки один раз.
  • повертати документи у визначені строки
  • дбайливо ставитись до майна Бібліотеки, комп’ютерного обладнання та бібліотечного фонду, дотримуватись правил поведінки у бібліотеці.

Користувачі, які порушили Правила і нанесли збитки Бібліотеці, повинні компенсувати їх таким чином:

При втраті або пошкодженні документа з фонду Бібліотеки:

Замінити його відповідно аналогічним чи документом, визнаним Бібліотекою рівноцінним. При неможливості заміни - відшкодувати збитки реальної вартості документа, розмір якої визначає комісія по роботі з фондом.

За втрату або пошкодження документів з фонду Бібліотеки неповнолітніми користувачами відповідальність несуть їхні батьки чи опікуни.

За порушення Правил користувачі можуть бути тимчасово позбавлені права користування Бібліотекою на терміни, встановлені адміністрацією.

 

 

Немає коментарів:

Дописати коментар